Algemeen

Dit reglement is opgemaakt door de commissie van de LIMO 2022 op 1 februari 2022. De LIMO-commissie kan te allen tijde afwijken van het reglement. Opmerkingen, vragen en klachten omtrent het reglement kunnen aan de LIMO-commissie worden gericht.

Samenstelling studententeams

Een studententeam moet bestaan uit maximaal vier personen, die allen studeren aan een universiteit of hogeschool in Nederland of België.

Voor studententeams geldt dat maximaal één teamlid vierdejaars of hoger mag zijn. Ook mogen maximaal twee teamleden derdejaars of hoger zijn.

Teams die uitsluitend bestaan uit studenten van hogescholen worden toegestaan, onafhankelijk van de studieduur. Voor gemengde HBO/universitaire teams mogen studenten van hogescholen één jaar van de studieduur aftrekken. Teams van afwijkende samenstelling kunnen zich inschrijven als “team buiten mededinging”. Deze nemen wel deel, maar kunnen niet winnen, en krijgen geen officiële klassering.

Samenstelling bedrijventeams

Het is mogelijk voor bedrijven en instellingen om mee te doen aan de wedstrijd. Een bedrijventeam bestaat uit maximaal vier personen en doet altijd als een team buiten mededinging mee.

Inschrijfprocedure en selectie deelnemers

Alle teams dienen zich vooraf in te schrijven voor de wedstrijd via de site van de LIMO 2022. Inschrijven kan tot 13 mei. Mochten er daarna nog plekken over zijn, dan is later inschrijven ook nog mogelijk. De LIMO-commissie beslist welke teams mogen deelnemen, maar zal proberen alle teams mee te laten doen. Indien er te veel teams zijn voordat de inschrijving sluit, zullen eerst de teams buiten mededinging afvallen. Mocht dit onvoldoende blijken, zal allereerst het aantal teams beperkt worden tot een vast aantal voor iedere onderwijsinstelling. De eventueel hierna overgebleven plekken worden verloot.

Kosten

Deelname aan de LIMO kost €5,- per team voor studententeams. Deelname voor bedrijventeams kost €50,-, tenzij anders is overeengekomen met de LIMO-commissie.

De kosten voor deelname moeten op de dag zelf contant worden betaald.

Wedstrijd

Alle opgaven zijn in het Nederlands. Tijdens de wedstrijd mag er overleg plaatsvinden tussen leden van hetzelfde team, maar niet met mensen daarbuiten. Gebruik van boeken, aantekeningen, telefoons, grafische rekenmachines en computers is niet toegestaan. In geval van (verdenking van) fraude of ander ongeoorloofd gedrag kan een team worden gediskwalificeerd. Antwoorden dienen op aparte blaadjes, per opgave, te worden ingeleverd. Voor elke opgave kan een maximaal aantal punten worden gehaald, maar ook een deel daarvan. Het team met de meeste punten wint.


Hoofdsponsor

Wij bedanken Transtrend van harte voor hun bijdrage aan dit evenement.